Home

Onze Gemeente

Onze gemeente staat voor warmte, iedereen is welkom, en we geloven in het huisgezin als de bouwstenen van onze gemeente.

Onze Missie

Elk gezin heeft zijn eigen normen en waarden, die niet alleen gekoesterd maar ook uitgedragen worden. De omarmde waarden binnen de Immanuël Gemeente Leerdam vinden zijn oorsprong in het ´grote gebod´ (Matt.22:37-39) en de ´grote opdracht´ (Matt.28:19):
● aanbidding … is jezelf helemaal aan Hem geven,
● omzien … is Zijn liefde omzetten in daden,
● getuigen … is vertellen wie Hij voor je is,
● toebehoren … is vanaf nu voor en door Hem leven en
● voorleven .. is zelf het voorbeeld zijn

Onze Huisgezinnen

Om onze gemeente als familie een goede plek te geven wordt iedereen in een huisgezin geplaatst, deze huisgezinnen komen iedere week bij elkaar.